ПРОДУКТИ

15 мл. Калуа
15 мл. Бейлис
10 мл. Коантро

 

 

 

 

 

 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Съставките се наливат внимателно в чаша за шот или в мартини чаша, като се следва последователноста: 1-во Калуа, 2-ро Бейлис и завършваме с леко загрято Коантро(за да може по лесно да се запали). Наливаме внимателно за да може да се получат пластове, като си помагаме с бар лъжица...

След наливането на съставките палим горният пласт (коантрото) и пием на екс през сламка...моята препоръка е след изпиването на великолепният шот...да не спираме да смучем през сламката въздух...Няма опасност да ви се запали стомаха !!!

Пие се запалено!!!